castellà
  cap
 


SOLVENTAR és una empresa consultora d´enginyeria i arquitectura especialitzada en estudis, projectes, direccions d´obra i assessorament tècnic per  instal·lacions, edificació, energia, enginyeria elèctrica, telecomunicacions, indústria, medi ambient i gestió.

Els nostres projectes comprenen des d'estudis de viabilitat i projectes tècnics a solucions claus en mà, direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut, facilitant als nostres clients el desenvolupament i aprofitament de l'energia.
 
Apostem per la implantació de les energies renovables com a alternativa a les energies existents, contribuint a la disminució de les emissions contaminants i les seves conseqüències bioclimàtiques.
 
En constant evolució i desenvolupament de les darreres tecnologies, oferim solucions professionals adaptades a qualsevol necessitat energètica, considerant l'impacte medi ambiental, afavorint l'eficiència energètica i buscant la millor rendibilitat econòmica.
 
El compromís de SOLVENTAR és aportar la solució òptima en cada cas, per satisfer les necessitats dels nostres clients. Comptem amb els millors col·laboradors i fabricants del mercat per garantir la qualitat del nostre servei.

Enllaços
Idae
Icaen
Ciemat
Código Técnico de Edificación
Protocolo de Kioto
 

Descàrrega PDF


Tel. 93 448 71 22 / 680 681 902 -C/ Enginyer Moncunill, 1-3 Local 08905, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)         info@solventar.es